Vi har den glede å fortelle at vi har inngått rammeavtale med Avinor på grafiske tjenester. Vi er utrolig stolt at vi får være med på reisen og gleder oss stort.

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for de statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.
Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner. Disse binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.