Du har kanskje hørt noen rykter om forbud mot selvklebende etiketter på PET-flasker? Det er ikke fullt så ille, men ingen av dagens limtyper er godkjente om 8 måneder.

Den 7. juni sendte Infinitum ut et skriv til sine medlemmer, altså mindre enn 8 måneder før reglene trer i kraft. Et skriv som i følge tilbakemeldinger fra våre kunder både kan oppklare og ikke minst forvirre ytterligere.

Bakgrunn: Tidligere er det innført ekstra avgift på 10 øre per solgte enhet for clear-PET som skal inn i det norske pantesystemet, for bruken av selvklebende lim som ikke oppfyller krav til vannoppløselighet, fram til 5.2.2020 (farget PET har egen avgift). Etter dette er ingen av dagens selvklebende etiketter godkjente, og det jobbes på spreng hos materialleverandørene å utvikle godkjente limtyper.

Skipnes snakker kontinuerlig med Infinitum for å gi våre kunder klarhet i hva som skjer og trygghet om hva de skal forholde seg til. Vi har en stund vært klar over regelendringene, men har etterlyst offisiell informasjon på vegne av oss selv og våre kunder. Dette har ikke vært å oppdrive verken på Infinitums hjemmesider eller Google, men nå har Infinitum sendt ut dette skrivet til sine medlemmer.

Her er teksten fra Infinitums skriv i sin helhet:

NYE REGLER FOR SELVKLEBENDE ETIKETTER
Infinitums mål er høyverdig materialgjenvinning av alt innsamlet drikkevareemballasje. For å sikre dette skal materialene som benyttes i drikkevareemballasjen være egnet for materialgjenvinningsprosessen. Per i dag benyttes det på noen plastflasker selvklebende etiketter med limtyper som ikke egner seg for materialgjenvinning. Disse limtyper og etiketter er kjent som pressure-sensitive adhesive labels eller PSL.

Følgende fire limtyper har fått en midlertidig godkjenning og kan brukes på nye produkter som blir meldt inn i Infinitum innen 05.02.2020:
UPM Raflatac RC7W
UPM Raflatac RP45 (kun på papir etikett)
Avery Dennison W7600
Avery Dennison SR3010 (CleanFlake)

Ovennevnte limtyper er ikke optimale for høyverdig materialgjenvinning, men har allikevel fått en midlertidig godkjenning frem til 05.02.2020.

Etter dette vil ingen av PSLene som Infinitum nå er kjent med være godkjent til bruk på noen (gjelder både nye og allerede eksisterende) plastflasker i panteordningen. Med andre ord vil det ikke være lov å omsette produkter med ikke godkjent limtype produsert etter 05.02.2020.

Produsenter/Importører som ønsker å søke om godkjenning (midlertidig og/eller permanent) for andre limtyper enn de listet ovenfor må regne med en godkjenningsprosess lenger enn normalen da denne type tester utføres på eksterne laboratorier.

Som etikettleverandør er det i Skipnes’ aller største interesse å få klarhet i alt vedrørende dette. Vi har tett dialog med våre materialleverandører som jobber på spreng for å finne godkjente løsninger.

Skipnes spør, Infinitum svarer:

Kan man fram til 5.2.2020 benytte andre limkvaliteter enn de fire nevnte?
Dette er helt greit, og ingen krav til at dette skal endres før februar 2020. Men det finnes limtyper som er mye verre enn de fire nevnt i brevet og alt selvklebende lim er ikke automatisk godkjent frem til februar 2020.

Gjelder avgiften på 10 øre per enhet også limtypene som nevnes i brevet?
Den ekstra avgiften på 10 øre er for alle selvklebende, samt de som er nevnt i brevet. Dette er mer et ønskelig forslag for produsenter som fortsatt kommer inn med nye produkter og bruker selvklebende i en periode. Bruk av de fire vil ikke fjerne avgiften og de er ikke godkjent etter februar 2020.

Usikker på om limet på dine etiketter i dag er midlertidig godkjent, eller annet rundt de nye reglene? Snakk med oss, vi har svaret.

Husk å abonnere på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. Når noe skjer, hører du det fra oss.

Utsnitt av nyhetsbrev