Skipnes spør, Infinitum svarer

Vi har fått svært mange henvendelser rundt de nye limkravene (les alt om disse lenger ned). Det er lite informasjon å oppdrive rundt regelendringene som trer i kraft om under enn et halvt år, og som etikettleverandør tar vi ansvar for å formidle dette til industrien.

Vi har fått svar på blant annet dette:

  • Hva skjer etter 5. februar 2020?
  • Hvilke konsekvenser har dette for den norske industrien?
  • Hva betyr dette for forbruker?
  • Hvem har ansvar for å utvikle godkjent limkvalitet?
  • Hvorfor utsettes ikke fristen i Norge, når den er utsatt i Sverige?
  • Hva med restlageret etter fristen?
  • Hvilke limkvaliteter kan benyttes fram til fristen?
  • Gjelder avgiften på 10 øre per enhet for alle limtyper?

Bakgrunn: Om et halvt år er ikke selvklebende etiketter på PET-flasker godkjent i panteordningen grunnet nye limkrav.

Den 7. juni sendte Infinitum ut et skriv til sine medlemmer, mindre enn 8 måneder før reglene trer i kraft. Et skriv som i følge tilbakemeldinger fra våre kunder åpner opp for en rekke ubesvarte spørsmål. Les hele brevet nederst i saken.

Materialleverandørene jobber på spreng med å utvikle godkjent lim, men de er fortsatt et stykke unna en løsning. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert.

Sverige, som benytter samme pantesystem som Norge, har gitt ett års utsettelse, til 5. februar 2021. Returpack forteller at utfordringene er større enn antatt og ønsker å samarbeide med produsenter og industrien i alles interesse (les Returpacks kunngjøring her).

Vår ambition är (…) att arbeta tillsammans med er producenter och limtillverkare så att vi efter februari 2021 endast har anslutna produkter med etiketter och lim som fungerar bra i återvinningsprocessen.

– Returpack

I Norge derimot, står Infinitum på sitt krav, og har ingen intensjoner om å utsette regelendringen. Infinitum besvarer vår henvendelse med:

Informasjonen som er sendt ut fra oss er klar og vil ikke endres selv om det er kommet annen informasjon fra Sverige.

– Infinitum

Videre skriver de: Dette er et mye større problem i Norge grunnet høyvolumprodukter med dette limet som ikke Sverige har. De er også i en situasjon der de nettopp har åpnet for saft og juice som igjen ble godkjent med dette limet for ikke lenge siden. Vi har informert våre kunder som har benyttet dette limet i lang tid at dette ville komme, nå har vi satt en dato da vi ikke ser noen annen løsning med tanke på hva som skjer i gjenvinningsprosessen når slikt lim blir benyttet.

Fakta: Tidligere er det innført ekstra avgift på 10 øre per solgte enhet for clear-PET som skal inn i det norske pantesystemet, for bruken av selvklebende lim som ikke oppfyller krav til vannoppløselighet, fram til 5.2.2020 (farget PET har egen avgift). Etter dette er ingen av dagens selvklebende etiketter godkjente, og det jobbes på spreng hos materialleverandørene å utvikle godkjente limtyper.

Spørsmål og svar

Hva skjer etter 5. februar 2020?
Infinitum svarer: Alt produsert opp før februar 2020 vil kunne selges som vanlig, det eneste er at det må være vanlig produksjon frem til februar 2020. Vi vil ønske en oversikt over hvor mye det dreier seg om for de det gjelder.

Hva betyr dette for forbruker og pant?

Infinitum svarer: Alle flasker som er solgt med pant skal pantes på vanlig måte. Forbruker vil ikke oppleve noe problem.

Vil det by på noen utfordringer ifm innsamling og miljø?
Infinitum svarer: 5. februar er sluttdatoen for å produsere etiketter med feil lim. Så vil det være et etterslep for å tømme varelager og hjemmelager. Vi har kontroll på salget og beregner utfasingstakten. Dette ligger til grunn i vår fastsettelse av sluttidspunkt. Fra ultimo 2020 vil vi ha startet opp gjenvinning av alle flasker i Norge.

Hvilke konsekvenser har dette for den norske industrien?
Skipnes mener: Om løsningen ikke er klar innen fristen (noe vi må tro den er), vil i verste fall drikkeprodusentene enten gå ut av panteordningen inntil godkjent limtype er utviklet, noe som er uheldig for miljøet, eller gå over til helt andre løsninger som krever store maskininvesteringer og designendringer.

Hvem har ansvar for å utvikle godkjent limkvalitet?

Skipnes svarer: Etikettene konverteres av ferdige laminater med forskjellige typer lim utfra bruk og egenskaper. Det er materialleverandørene som produserer disse og må utvikle godkjent limkvalitet, (altså ikke etikettleverandøren).

Hvorfor utsettes ikke fristen i Norge, når den er utsatt i Sverige?

Infinitum svarer: Alle produsenter har fått beskjed om dette tidligere. Denne løsningen med selvklebende etiketter har aldri vært godkjent, heller ikke av EPBP. Volum har veldig mye å si, vi har 17 % av alle flasker i vårt system med dette limet. Returpack har valgt å gi en utsettelse, men de har mye lavere volum fordi de ikke har samme oppsett som Infinitum. Blant annet er det mange produkter som ikke er i pantesystemet i Sverige, som vi tillater i Infinitum. I tillegg har produsentene mye høyere kostnader i Sverige enn hos Infinitum.

Skipnes mener: Selv om utfordringene i Norge er annerledes og i annen skala enn i Sverige, er det løsningen som er essensen. Løsningen er å benytte ny limkvalitet som ikke eksisterer noe sted i verden, og det er utopi at dette skal utvikles for det norske markedet med tanke på hvor små vi er i global skala, uansett hvor mye vi skulle ønske det. Det er heller mindre sannsynlig at løsningen er klar til fristen når vi er alene om denne, enn om fristen er felles med Sverige.

Kan man fram til 5.2.2020 benytte andre limkvaliteter enn de fire nevnte i medlemsbrevet?

Infinitum svarer: Dette er helt greit, og ingen krav til at dette skal endres før februar 2020. Men det finnes limtyper som er mye verre enn de fire nevnt i brevet og alt selvklebende lim er ikke automatisk godkjent frem til februar 2020.

Gjelder avgiften på 10 øre per enhet også limtypene som nevnes i brevet?
Infinitum svarer: Den ekstra avgiften på 10 øre er for alle selvklebende, samt de som er nevnt i brevet. Dette er mer et ønskelig forslag for produsenter som fortsatt kommer inn med nye produkter og bruker selvklebende i en periode. Bruk av de fire vil ikke fjerne avgiften og de er ikke godkjent etter februar 2020.

Vi har en stund vært klar over regelendringene, men har etterlyst offisiell og tydelig informasjon på vegne av oss selv, bransjen og våre kunder. Dette har ikke vært å oppdrive verken på Infinitums hjemmesider eller Google, men den 7. juni sendte Infinitum ut dette skrivet til sine medlemmer:

Infinitums medlemsbrev 7. juni 2019:

NYE REGLER FOR SELVKLEBENDE ETIKETTER
Infinitums mål er høyverdig materialgjenvinning av alt innsamlet drikkevareemballasje. For å sikre dette skal materialene som benyttes i drikkevareemballasjen være egnet for materialgjenvinningsprosessen. Per i dag benyttes det på noen plastflasker selvklebende etiketter med limtyper som ikke egner seg for materialgjenvinning. Disse limtyper og etiketter er kjent som pressure-sensitive adhesive labels eller PSL.

Følgende fire limtyper har fått en midlertidig godkjenning og kan brukes på nye produkter som blir meldt inn i Infinitum innen 05.02.2020:
UPM Raflatac RC7W
UPM Raflatac RP45 (kun på papir etikett)
Avery Dennison W7600
Avery Dennison SR3010 (CleanFlake)

Ovennevnte limtyper er ikke optimale for høyverdig materialgjenvinning, men har allikevel fått en midlertidig godkjenning frem til 05.02.2020.

Etter dette vil ingen av PSLene som Infinitum nå er kjent med være godkjent til bruk på noen (gjelder både nye og allerede eksisterende) plastflasker i panteordningen. Med andre ord vil det ikke være lov å omsette produkter med ikke godkjent limtype produsert etter 05.02.2020.

Produsenter/Importører som ønsker å søke om godkjenning (midlertidig og/eller permanent) for andre limtyper enn de listet ovenfor må regne med en godkjenningsprosess lenger enn normalen da denne type tester utføres på eksterne laboratorier.

Nye PSLer skal være egnet for gjenvinning. Dette innebærer at de må være vannoppløselig i et 65c vannbad med 1% kaustisk soda og 0,5% NC148. Vannoppløselig lim reaktiverer ikke etter at etikett og flaskematerialet har tørket. Akrylater, silikoner og PE-baserte lim er ikke vannoppløselige og vil derfor med meget stor sannsynlighet ikke godkjennes i test.

Saken oppdateres!

Som etikettleverandør er det i Skipnes’ aller største interesse å få klarhet i alt vedrørende dette. Vi har tett dialog med våre materialleverandører som jobber på spreng for å finne godkjente løsninger. Snakk med oss om hvordan dette kan løses for din bedrift.

Usikker på om limet på dine etiketter i dag er midlertidig godkjent? Har du spørsmål om mulige løsninger eller annet rundt de nye reglene? Snakk med oss, vi har svaret.

Husk å abonnere på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. Når noe skjer, hører du det fra oss.

Utsnitt av nyhetsbrev