Del 1: «Hvor vanskelig kan det være?»

Det er et spørsmål vi kan forstå at noen kunder stiller seg. Det finnes mange ulike måter å produsere en etikett på, og med ulike formål. Alt avhenger av hvilke krav som stilles. Men det behøver ikke være vanskelig i det hele tatt!

Skipnes skal framover senke terskelen for at du skal forstå hva som er viktig for ditt behov – og dermed unngå unødvendige utfordringer. Derfor starter vi en artikkelserie som vi kaller «Etiketter for Dummies». Men du kan være trygg på at vi stiller de riktige spørsmålene for deg når du ønsker å bestille.

Del 1 tar for seg generelle spørsmål, hvor du helt sikkert kjenner deg igjen i flere. De neste delene vil gå mer i detalj på spesifikke utfordringer.

«Har virkelig etiketten så mye å si, da?»

Skal den sitte i motorrommet til en bil og utsettes for påkjenninger fra olje, veisalt og løsemidler?

Skal den sitte på en ferskvare i en kjøledisk i en kort periode? Det sier seg selv at det stilles ulike krav.

Moderne etikettrykkerier kan oppfylle de skiftende behovene som finnes. Produksjon av selvklebende etiketter har derfor også blitt en temmelig kompleks håndtering. Her er noen eksempler:

• En etikett kan produseres av over 500 ulike papir- og syntetiske materialer
• Det finnes mange ulike undersjikt av papir eller plast. Det er det materialet etikettene sitter på når de trykkes og før de settes på et produkt eller en emballasje. Du kan også velge mellom undersjikt eller backingmateriale i papir eller plast – det siste er sterkere og tåler blant annet raskere pakkelinjer
• Man kan velge mellom over 150 ulike lim , og de kan dessuten tilpasses slik at mengden lim gir optimalt feste
• Kombinasjonsmulighetene er enorme

Det er nemlig fordi behovene er så skiftende at det finnes en rekke valgmuligheter og materialkombinasjoner. Jobben vår er å velge riktig materiale til akkurat din etikett.

Men hvis vi skal gjøre dette på en måte som du blir fornøyd med, trenger vi å vite så mye som mulig om hvordan etiketten skal brukes og tydelig vite hva som forventes. Ganske enkelt hvilke krav som stilles til sluttresultatet.

Skal den sitte fast slik at den ikke kan tas av, eller skal den kunne tas av og settes på igjen? Skal den sitte på emballasjer som skal oppbevares kaldt eller i sterkt sollys?

Skal emballasjen kunne resirkuleres? Hvordan påvirker etiketten dette? Hvor skal forbruker kaste plastemballasjen om den har papiretikett?

Et erfarent etikettrykkeri vet at det nesten alltid bare finnes én eneste optimal løsning for hver etikettbestilling. Men selv om valgmulighetene er mange, trenger man ikke skyte over mål. Hvis en etikett skal sitte i et mørkt kjøleskap trenger den ikke å lages for å tåle sollys i 15 år.

En etikett som skal sitte på ferskvarer i et par dager, trenger ikke å ha en levetid på flere år. På den andre siden – en serienummeretikett på en datamaskin kan ikke lages av et materiale som “mister skriften” på noen måneder. En datamaskin lever lengre enn det.

Ofte handler det om etiketter som er bestilt i siste liten. Da kan det bli feil. Og dermed kritisk at vi stiller de riktige spørsmålene.

Del 2 vil ta for seg «Hvilket underlag skal etiketten sitte på?». Følg med på våre hjemmesider, eller abonnér på vårt nyhetsbrev ved å klikke her.

Du får alltid hjelp av de beste om du kontakter oss. Les mer her.