Folk tenker ofte at, ja, bøker gjør deg smartere, men samtidig sliter folk som leser mye når det kommer til sosiale forhold. En ny studie avslører at dette ikke stemmer. Faktisk kan lesing gjøre deg til en snillere, mer empatisk person. Det får deg også til å handle på en sosialt akseptabel måte.

Studien, utført av Kingston University i London, involverte 124 deltakere. Deltakerne fikk spørsmål om preferansene sine for bøker, TV og skuespill. De ble også testet på mellommenneskelige ferdigheter, inkludert hvor mye de vurderte andre menneskers følelser og om de handlet for å hjelpe andre.

Studien fant at det var mer sannsynlig at de som foretrakk bøker, opptrådte på en sosialt akseptabel måte sammenlignet med de som foretrakk å se på TV. De som foretrakk å se på TV, derimot, kom over som mindre vennlige og mindre forståelse av andres synspunkter.

Imidlertid har ikke alle typer bøker en tendens til å ha samme effekt. Studien viser at den type litteratur du velger også har stor innvirkning på din emosjonelle intelligens. Spesielt avslørte studien at skjønnlitterære fans viste mer positiv sosial oppførsel mens lesere av drama- og romantikkromaner ble funnet å være de mest empatiske. På samme måte var fans av eksperimentelle bøker mest i stand til å se ting fra alternative perspektiver, og lesere som favoriserte komedie fans var best på å forholde seg til andre.

«Eksponering for fiksjon knytter seg til en rekke empatiske evner […] Det å engasjere seg i fiksjonell prosa og komedie spesielt kan være nøkkelen til å styrke folks empatiske evner,» sa forskerne under konferansen til British Psychological Society i Brighton.

 Man må imidlertid huske på at studien ikke beviste årsak og virkning. Det kan godt hende at hyggeligere mennesker blir mer trukket av å lese bøker.