Skipnes Gruppen har en miljøpolitikk som skal være samfunnsansvarlig. Vi bryr oss om miljøet og ønsker å bidra på best mulig måte.
Derfor er det viktig for oss å være en klimanøytral organisasjon. Vi leverer årlige klimaregnskap og kjøper FN-godkjente klimakvoter i miljøprosjekter.

En offisiell klimakvote garanterer både reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. Når FN utsteder en klimakvote betyr det at reduksjonen i klimagassutslippene allerede har funnet sted. Én klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2).