Som en av Norges største aktører i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran, og gjennom våre egne retningslinjer for samfunnsansvar har vi et tydelig forhold til hvordan selskapet og vi som ansatte skal ta ansvar for vårt fotavtrykk. Fra våre tjenesteleveranser til vår daglige omgang med kunder, våre leverandører og ikke minst med oss medarbeidere, så styrer denne ansvarsbevisstheten vår virksomhet, og måten vi driver virksomheten på.

Miljømerker

I Skipnes tilstreber vi hele tiden å minimere vår miljøbelastning. En aktiv miljøpolicy er forankret som en del av vår langsiktige strategi og utvikles i takt med krav fra kunder, miljøorganisasjoner og myndigheter, samt tekniske muligheter. Alle trykksaker fra Skipnes kan merkes med miljømerket Svanen. I tillegg er vi sertifisert som en klimanøytral organisasjon og er medlem av Grønt Punkt.

100 % klimanøytral organisasjon
Skipnes-Gruppen er en klimanøytral organisasjon som leverer årlige klimaregnskap og kjøper FN-godkjente klimakvoter i miljøprosjekter. En offisiell klimakvote garanterer både reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. Når FN utsteder en klimakvote betyr det at reduksjonen i klimagassutslippene allerede har funnet sted. Én klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2).

Klimanøytralt trykk
Skipnes tilbyr nå klimanøytrale trykksaker. Ønsker du å bruke dette merket på trykksaken din kan du laste ned merket her.

Miljømerket Svanen
Både råvarer, papirproduksjon, selve trykkeprosessen, avfall og transport er med på å avgjøre miljøpåvirkningen fra en trykksak. Miljømerket Svanen stiller krav på alle disse punktene og Skipnes har siden midten av 90-tallet oppfylt kravene.

Last ned Skipnes svanemerket: Farger og sort/hvitt.

Grønt Punkt
I tråd med vårt fokus på miljø er vi også medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg har Skipnes også tatt Plastløftet i regi Grønt Punkt Norge.

Trykt i Norge
Skipnes leverer kortreiste trykksaker. Merket Trykt i Norge viser at din trykksak er kortreist og er blitt produsert på en miljømessig skånsom måte.
Trykksakene som trykkes hos oss kan gjerne merkes med Trykt i Norge- merket. Da vet du med sikkerhet at du handler hos et norsk kvalitetstrykkeri. Skipnes sitt lisensierte merke kan du laste ned her

ISO 9001
ISO 9001 (og ISO 14001 i 2019)

Benytter du Skipnes skal du være trygg på at din leverandør tar miljøet på alvor!