Trenger du hjelp til å løfte blikket og samle trådene i ditt markedsarbeid? Metodikk og sparring utenfra kan gi deg det du trenger for å realisere din markedsstrategi.

SkipnesMetoden er en arbeidsmetodikk som beskriver oppgaver og beslutninger som må tas for at markedskommunikasjonen skal ha ønsket effekt.

Vi har god erfaring med å gjennomføre mindre strategiprosjekter, der vi ser på virksomhetens markedssituasjon og overordnede mål. Sammen vurderer vi deretter budskap og kanaler med tanke på å nå de definerte målsetninger. Vi er vant til å sette oss inn i nye bransjer, kunder og problemstillinger, slik at vi raskt forstår utfordringene, og dermed kan hjelpe dere et skritt videre.

Framgangsmåte:
Før: Du sender oss underlag slik at vi kan forberede oss
Workshop: Vi gjennomfører en heldags workshop med nøkkelpersoner fra dere samt to dyktige rådgivere fra oss
Etter: Vi oppsummerer og oversender anbefalinger/forslag til prioriterte tiltak

Tema for workshop:
1. Hovedmålsetting
2. Valg av kommunikasjonsmålgruppe
3. Avklare målgruppens informasjonsprosessering
4. Kommunikasjonsstrategi, overordnet budskap og «tone of voice»
5. Mediestrategi (kanaler og aktiviteter)


Resultat:
Du oppnår bedre resultater dersom planleggingen bygger på solid kundeinnsikt og at hele prosessen følger en strategisk tankegang, der du starter med målsettingene og jobber deg bakover.

Book et møte med en av våre rådgivere i dag, så satser vi sammen med SkipnesMetoden!

Aage Skar, leder salg og marked
Aage.skar@skipnes.no
982 59 224

Frode Hagen, markedsrådgiver
frode.hagen@skipnes.no
926 03 868

Isak E. Stene, markedsrådgiver
isak.stene@skipnes.no
920 90 393