Vi er en viktig leverandør av informasjonsmateriell til befolkningen samtidig som vi leverer etiketter og emballasje til næringsmiddelbedrifter. Skipnes har gjort en rekke tiltak for å sikre trygge leveranser for våre kunder i en urolig tid med store utfordringer knyttet til Coronaviruset.

Noen av våre tiltak:
– Omfattende hygienetiltak iverksatt
– Reduserer risiko for våre kunder, ansatte og leverandører ved tilpassede møterutiner
– Innført hjemmekontor for ansatte som er knyttet til design, administrasjon og salg
– Reise- og flyforbud

Vi følger utviklingen og har tett oppfølging med våre råvareleverandører for å kunne sikre leveringer fremover. Det er derfor viktig for oss at vi har alle funksjoner intakt og kan levere de varer og tjenester dere trenger. Vi kan derfor opplyse om at vi har åpent, og har produksjon og leveranser så langt det er mulig.

Er behovet for våre produkter og tjenester kritisk de nærmeste månedene anbefaler vi å ta kontakt nå for å avklare hvordan vi sammen kan være i forkant av eventuelle fremtidige leveringsutfordringer som er utenfor både Skipnes og kundens kontroll.