Det er mulig å bestille 4 forskjellige varianter av NTNU’s visittkort.

•  Norsk 1 sidig m/bilde
•  Norsk 1 sidig u/bilde
•  Norsk/Engelsk 2 sidig m/bilde
•  Norsk/Engelsk 2 sidig u/bilde